loader

Säkerhet

Vår prioritering

Vi på Heetch prioriterar säkerhet framför allt annat, för både passagerare och förare. Våra passagerare täcks av en särskild tilläggsförsäkring och kan alltid få hjälp dygnet runt genom vår app. Vi jobbar kontinuerligt med att göra allas upplevelse så bra och säker som möjligt, bland annat genom att ständigt uppdatera betygsättningssystemet av både förare och passagerare och rekryteringsprocessen för nya förare. Er säkerhet kommer i första hand

Vår försäkring

Förarprocess

Med Heetch genomgår man en noggrann bakgrundskontroll och att man närvarar på ett informationsmöte innan man kan bli förare. Vi säkerställer bland annat att man har:
- Ett kontrollerat belastningsregister
- Har taxilicens och taxitrafiktillstånd

Betygsätt och kommentera

Hos Heetch har användarna makten!
Både passagerare och förare betygsätter varandra efter resan.
Om en förares genomsnittliga betyg understiger vår accepterade nivå upphävs dennes konto automatiskt. Vi gör dagligen en översyn av passagerares kommentarer och förarnas betyg.

Noll tollerans

Heetch har NOLL tolerans mot alkohol och droger.