loader

Säkerhet

Vår prioritering

Vi på Heetch prioriterar säkerhet framför allt annat, för både passagerare och förare. Våra passagerare täcks av en särskild tilläggsförsäkring och kan alltid få hjälp dygnet runt genom vår app. Vi jobbar kontinuerligt med att göra allas upplevelse så bra och säker som möjligt, bland annat genom att ständigt uppdatera betygsättningssystemet av både förare och passagerare och rekryteringsprocessen för nya förare. Er säkerhet kommer i första hand

Vår försäkring

Vår särskilda försäkring

Samtliga passagerare täcks av vår särskilda försäkring. Försäkringen har ett maxbelopp på 500.000 € och är den första av sitt slag på den europeiska marknaden. Försäkringen omfattar våra passagerare och gäller från och med en beställning av en förare via vår plattform. Försäkringen innebär i korthet:
- Skydd för personskador som drabbar passagerare på maximalt 50.000 € till 250.00 € per person.
- Försäkringen gäller utöver den som föraren måste inneha. Den obligatoriska bilförsäkringen kontrolleras i samband med registreringsprocessen.

Försäkringsbevis

Förarprocess

Med Heetch genomgår man en noggrann bakgrundskontroll och att man närvarar på ett informationsmöte innan man kan bli förare. Vi säkerställer bland annat att man har:
- Ett kontrollerat belastningsregister
- Har körkort som de har haft längre än sex månader
- Har giltig bilförsäkring samt registreringsbevis

Betygsätt och kommentera

Hos Heetch har användarna makten!
Både passagerare och förare betygsätter varandra efter resan.
Om en förares genomsnittliga betyg understiger vår accepterade nivå upphävs dennes konto automatiskt. Vi gör dagligen en översyn av passagerares kommentarer och förarnas betyg.

Noll tollerans

Heetch har NOLL tolerans mot alkohol och droger.